Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti skupaj s splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta in politiko piškotkov določa načine, na katere posredujete vaše osebne podatke z vašo uporabo v povezavi z uporabo spletnega mesta https://prohealth.si/ in vse njegove podstrani spletnega mesta (»spletna stran«), ki jih pridobi upravljavec PROHEALTH d.o.o., s sedežem in poslovnim naslovom na Stegne 13, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljnjem besedilu: PROHEALTH «, »mi«, »nas«).

  1. Osebni podatki, zbrani s kontaktnim obrazcem na spletnem mestu

a) Zbrani osebni podatki in podlaga za zbiranje

PROHEALTH izključno z vašim soglasjem zbira podatke o vašem imenu, priimku in e-poštnem naslovu, katere sami posredujete ob oddaji sporočila preko kontaktnega obrazca na spletnem mestu.

Posredovanje osebnih podatkov ni pogoj za uporabo storitev PROHEALTH, razen kadar je to nujno potrebno za zagotavljanje takšnih storitev (npr. stik PROHEALTH s posameznikom zahteva vnos vsaj enega posameznega kontaktnega podatka).

b) Namen zbiranja podatkov

Osebne podatke, pridobljene z uporabo kontaktnega obrazca na spletnem mestu, bo PROHEALTH obdelal izključno za namen odgovarjanja na vprašanja, komentarje, povpraševanja ali sporočila ter posredovanja sledečega odgovora na vaš elektronski naslov ali video klic. Osebe, ki so pogodbeno zavezane varovanju osebnih podatkov, bodo vse osebne podatke, ki nam jih posredujete, obravnavale strogo zaupno.

Če bi se pojavila potreba po nadaljnji obdelavi vaših osebnih podatkov za namen, ki ni namen, za katerega ste privolili, vas bomo o tem vnaprej obvestili in zahtevali vaše predhodno pisno soglasje.

c) Hranjenje osebnih podatkov

PROHEALTH hrani vaše osebne podatke v skladu z enim od spodaj navedenih obdobij hrambe:

– če se vaši podatki obdelujejo izključno na podlagi vaše izrecne privolitve, traja to obdobje do preklica vaše privolitve za obdelavo osebnih podatkov,
– kolikor je hramba osebnih podatkov potrebna za varovanje PROHEALTH-ovega interesa za vsebino komunikacije, ki se sproži prek kontaktnega obrazca, do izteka rokov za uveljavljanje vaših pravic in obveznosti oziroma pravic in obveznosti PROHEALTH-a
– PROHEALTH bo podatke trajno izbrisal ali anonimiziral po poteku obdobja hrambe osebnih podatkov in teh osebnih podatkov ne bo več mogel povezovati z vami.

  1. Osebni podatki, zbrani z namestitvijo piškotkov

PROHEALTH zbira podatke o vašem IP naslovu, vaših obiskih spletnega mesta, času zadrževanja na vsaki podstrani spletnega mesta, skupnem času obiska spletnega mesta in o tem, kako krmarite po spletnem mestu. Podatke pridobi s pripenjanjem majhnih besedilnih datotek ali piškotkov na vašo napravo. Osebni podatki, ki jih PROHEALTH pridobi z namestitvijo nujno potrebnih piškotkov, kateri omogočajo zgolj delovanje spletnega mesta, se samodejno pridobijo z namenom zagotavljanja dostopa do spletnega mesta. Druge informacije, ki niso pridobljene z uporabo nujnih piškotkov, pa PROHEALTH pridobi izključno z vašim soglasjem.

Podatki, ki jih PROHEALTH zbira z namestitvijo piškotkov, namen takega zbiranja, osebe, ki delijo podatke, zbrane s piškotki ter trajanje hrambe takih osebnih podatkov, so podrobneje pojasnjeni v Politiki piškotkov.

  1. Vaše pravice v zvezi z zbranimi osebnimi podatki

Zaradi zagotavljanja pregledne in zakonite obdelave ter varovanja zasebnosti posameznikov ima vsakdo pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico zahtevati popravek osebnih podatkov, pravico zahtevati izbris osebnih podatkov, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti osebnih podatkov in pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Vse pravice so podrobneje opisane spodaj.

Vse zahteve, za katere želite uveljaviti katero od zgornjih pravic, lahko pošljete na info@prohealth.si. PROHEALTHsi pridržuje pravico, da preveri vašo identiteto, preden nadaljuje z uveljavljanjem vaše zahteve.

a) Pravica do dostopa do osebnih podatkov

Kadar koli lahko zahtevate potrditev, da se vaši osebni podatki obdelujejo. V primeru obdelave osebnih podatkov lahko dodatno zahtevate podatke o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, osebah, ki obdelujejo vaše osebne podatke, rokih hrambe ali merilih za določitev rokov hrambe, obstoj pravice do popravka, pravice do izbrisa in pravice do omejitve obdelave osebnih podatkov, pravice do ugovora obdelavi osebnih podatkov, pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, vira podatkov v kolikor osebni podatki niso bili pridobljeni neposredno od vas in morebiten obstoj avtomatiziranega odločanja.

b) Pravica do popravka zbranih osebnih podatkov

Če so vaši osebni podatki, ki jih obdeluje PROHEALTH, nepopolni ali napačni, lahko zahtevate, da se takšni osebni podatki takoj popravijo ali dopolnijo.

c) Pravica do izbrisa osebnih podatkov

Izbris vseh osebnih podatkov, ki so na voljo za obdelavo s strani PROHEALTH, bo morda potreben v naslednjih primerih:

– če je namen, za katerega so bili zbrani vaši osebni podatki, prenehal obstajati,
– če ste umaknili privolitev za obdelavo osebnih podatkov in ni druge pravne podlage za obdelavo, če ste ugovarjali obdelavi osebnih podatkov in so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, če je PROHEALTH osebne podatke obdelal na nezakonit način , oz.,
– če je izbris osebnih podatkov zahtevan v skladu z obveznostjo PROHEALTH.

d) Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Obdelavo svojih osebnih podatkov lahko kadar koli omejite v obsegu:

– podatki, ki se obdelujejo, so napačni, netočnost podatkov pa se nanaša na obdobje, ki ga lahko PROHEALTH kot obdelovalec podatkov preveri,
– se podatki obdelujejo nezakonito, oz.
– jih potrebujete za uveljavljanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov, PROHEALTH pa kot obdelovalec osebnih podatkov teh podatkov ne potrebuje več, saj je namen obdelave prenehal.

e) Pravica do preklica privolitve

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki ste jih posredovali v skladu z drugo in/ali tretjo točko te politike zasebnosti, se lahko kadar koli prekliče brez poseganja v zakonitost obdelave podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve pred njeno preklic.

f) Pravica do prenosa osebnih podatkov

Svoje osebne podatke, ki jih obdeluje PROHEALTH, lahko kadar koli zahtevate v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki. Tako pridobljene osebne podatke je mogoče kadar koli posredovati drugemu upravljavcu ali zahtevati, da se posredujejo neposredno drugemu obdelovalcu.

  1. Kdo obdeluje osebne podatke?

Izvajamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom ali uporabo ter pred nenamerno izgubo ali ogrožanjem njihove celovitosti. Zasnovali smo jih tako, da upoštevajo njihovo IT infrastrukturo ter potencialni vpliv na zasebnost posameznika v skladu z veljavnimi industrijskimi standardi in praksami. Naši pogodbeni obdelovalci bodo vaše osebne podatke obdelali samo, če bodo upoštevali te tehnične in organizacijske varnostne ukrepe.

Vzdrževanje varnosti podatkov pomeni varovanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti osebnih podatkov:

– Zaupnost in celovitost: osebne podatke posameznikov bomo varovali pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodovanjem; razpoložljivost: zagotovili bomo, da lahko pooblaščeni obdelovalci dostopajo do osebnih podatkov samo in le v primeru, kadar je to potrebno.
– Naši varnostni postopki vključujejo: varnost dostopa, varnostno kopiranje, spremljanje, pregledovanje in vzdrževanje, obvladovanje varnostnih incidentov, itd. Glede na namene, za katere obdelujemo osebne podatke posameznikov, jih lahko razkrijemo naslednjim kategorijam obdelovalcev:

a) Znotraj podjetja: zaposleni v podjetju.

b) Od naših poslovnih partnerjev zahtevamo, da vedno spoštujejo veljavne zakone, politike zasebnosti in pozorno spremljajo zaupnost vaših osebnih podatkov:

– oglaševalske, marketinške in promocijske agencije in ponudniki, npr. MailChimp, Google (Google – identiteta piškotkov samo za namene ponovnega trženja, e-pošta oglasov Google AdWords, identiteta piškotkov za namene analitike);
– Facebook – ID piškotka samo za namene ponovnega trženja, Facebook Custom Audiences oglas za prikazovanje e-pošte, ki nam pomaga izvajati in analizirati učinkovitost naših kampanj in promocij, Calendly, TypeForm;
– zunanji izvajalci, kot so zunanji svetovalci;
– fizične in pravne osebe, ki so naši pogodbeni partnerji in opravljajo svetovalne ali individualne storitve za namene izvajanja pogodbenega razmerja med družbo

c) Drugim tretjim osebam: Kadar to zahteva zakon ali je zakonsko potrebno za zaščito: poslovanja (skladnost z zakonodajo, zahteve organov, odredbe, sodni postopki, obveznosti v zvezi s poročanjem in posredovanjem informacij organom, itd.) preverjanja ali uveljavljanja skladnosti s politikami in sporazumi podjetja;

Naši poslovni partnerji, navedeni v točki b) zgoraj, smejo obdelovati osebne podatke posameznikov le v okviru naših navodil in osebnih podatkov, ne smejo pa teh osebnih podatkov uporabljati za zasledovanje lastnih interesov. Kljub temu se mora vsak posameznik zavedati, da lahko obdelovalci iz točk b) in c) zgoraj, zlasti ponudniki storitev, ki vam lahko zagotavljajo storitve znotraj in/ali aplikacij ali po svojih lastnih kanalih, zbirajo vaše osebne podatke ločeno. V takem primeru so izključno odgovorni za njihov nadzor, sodelovanje posameznikov z njimi pa mora potekati v skladu z njihovimi pogoji.

  1. Spremembe politike zasebnosti

PROHEALTH si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni vsebino te politike zasebnosti. Spremenjena politika zasebnosti velja od trenutka objave na spletnem mestu in ureja nadaljnjo obdelavo že zbranih osebnih podatkov ter obdelavo osebnih podatkov, zbranih po uveljavitvi spremenjene politike zasebnosti. Priporočamo, da pred posredovanjem osebnih podatkov preverite trenutno različico naše politike zasebnosti, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Če pride do bistvene spremembe te politike zasebnosti (kot je sprememba namena obdelave ali sprememba kategorij osebnih podatkov, ki se zbirajo), vas bomo o spremembi obvestili in zahtevali vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov.

Spodaj je objavljen datum zadnje spremembe te politike zasebnosti.

  1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Imenovali smo pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov (VOP), ki spremlja skladnost z našo politiko zasebnosti. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s to politiko zasebnosti ali kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na info@prohealth.si.

  1. Vprašanja in zahteve

Če imate kakršna koli vprašanja ali zahteve, nas kontaktirajte na info@prohealth.si

©PROHEALTH, d.o.o., Ljubljana, april 2024.

Scroll to Top