Politika piškotkov

Politika Uporabe Piškotkov

 Ta Politika uporabe piškotkov ureja, skupaj s Splošnimi pogoji poslovanja in Politiko zasebnosti, razmerje med vami in upravljavcem piškotkov, ki je PROHEALTH d.o.o., z registriranim naslovom in poslovnim naslovom na Stegne 13, 1000 Ljubljana, Slovenija (“PROHEALTH”) v zvezi z uporabo piškotkov in podobne tehnologije, kot so pixli in tag-i, (skupaj »piškotki«), da vas prepozna in od vas pridobi informacije ob obisku spletne strani ob dostopanju na in uporabi spletne strani https://prohealth.si/ in vseh morebitnih podstrani te spletne strani (“Spletna stran”).

 1. Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se naložijo in shranijo na vaš računalnik ali drugo napravo, ko obiščete našo spletno stran. Piškotke na vašo napravo naložimo sami (t.i. first-party cookies) ali pa jih naložijo tretje strani (t.i. third-party cookies). Z namestitvijo piškotkov zbiramo ali hranimo najrazličnejše informacije o vas, vaši napravi in načinu uporabe spletne strani. Te informacije nato uporabimo v več različnih namenov. Piškotki shranjujejo na primer jezik, velikost črk in druge nastavitve, ki ste jih na svojem računalniku določili za ogled našega spletišča, tako da vam jih ob vnovičnem obisku ni treba vedno znova nastaviti. Glede na namen, za katerega se informacije, zbrane s posameznim piškotkom, uporabljajo, ločujemo med štirimi vrstami piškotkov, ki so: nujnimi ali tehničnimi piškotki, piškotki za funkcionalnost, piškotki za vzdrževanje in izboljševanje ter oglaševalskimi piškotki.

Več informacij o piškotkih lahko najdete tudi na naslovu Informacijskega pooblaščenca, dostopnem na: https://www.ip-rs.si/.

 1. Katere vrste piškotkov uporabljamo in zakaj?

2.1. Nujni piškotki

Nujni piškotki so tehnični piškotki, ki so nujni za delovanje in uporabo spletne strani. Omogočajo nam tehnično delovanje spletne strani, njeno dostopnost in varnost.

Nujne piškotke uporabljamo:

 • da vam omogočimo dostopanje do spletne strani,
 • da vam zagotovimo varno uporabo spletne strani ter da zaznamo in preprečimo varnostne grožnje in zlonamerna dejanja,
 • za avtentifikacijo vašega dostopa do spletne strani,
 • za prikaz pop-up obvestil na spletni strani,
 • za povečanje hitrosti delovanja spletne strani.

Kako jih zavrniti?

Ti piškotki so nujni za delovanje spletne strani in jih ne morete zavrniti. Uporabo nujnih piškotkov lahko blokirate ali izbrišete v nastavitvah svojega brskalnika. V tem primeru, nekatere funkcije spletne strani in storitve na spletni strani morda ne bodo delovale pravilno ali pa bo njihovo delovanje onemogočeno.

2.2. Piškotki za funkcionalnost

Piškotke za funkcionalnost uporabljamo, da vas prepoznamo in si zapomnimo vaše že opravljene izbire in želje, ko se vrnete na našo spletno stran.

Funkcionalne piškotke uporabljamo:

 • da si zapomnimo, katere piškotke ste sprejeli in katere zavrnili,
 • da si zapomnimo vaše jezikovne nastavitve.

Glede sprejema ali zavrnitve tovrstnih piškotkov oziroma možnosti, ki jih imate, glejte poglavje »Kako sprejmete ali zavrnete piškotke« spodaj.

2.3. Piškotki za vzdrževanje in izboljševanje 

Piškotki za vzdrževanje in izboljševanje merijo pogostost vašega obiska spletne strani, zbirajo informacije o tem, kako se premikate po naši spletni strani in kako jo uporabljate. Na podlagi informacij o številu obiskov spletne strani, lokacijah, iz katerih uporabniki dostopajo do naše spletne strani, času dostopa do in o skupnem času uporabe spletne strani, nam pokažejo skupno statistiko uporabe naše spletne strani. Z njimi tudi ugotavljamo, kateri deli spletne strani so najbolj zanimivi za naše uporabnike in katere proizvode si naši obiskovalci največkrat ogledajo.

Piškotke za vzdrževanje in izboljševanje oziroma analitične piškotke uporabljamo:

 • da analiziramo in razumemo uporabo naše spletne strani,
 • za izboljšanje dizajna, delovanja in učinkovitosti spletne strani,
 • da našim uporabnik zagotovimo novo vsebino in nove proizvode, ki ustrezajo njihovim interesom in navadam in
 • za razumevanje učinkovitosti naših oglasov.

Glede sprejema ali zavrnitve tovrstnih piškotkov oziroma možnosti, ki jih imate, glejte poglavje »Kako sprejmete ali zavrnete piškotke« spodaj.

2.4. Oglaševalski piškotki

Oglaševalski piškotki nam pomagajo razumeti vas, vaše želje, interese in izbire, tako da nam pomagajo, da vas prepoznamo, da prepoznamo, kaj imate radi in si zapomnimo vaše navade in aktivnosti na spletu. S tem, ko sprejmete uporabo oglaševalskih piškotkov, nam dovoljujete zbiranje informacij o vas (npr. unikatno idetnifikacijo uporabnika ali user ID), vaši napravi (npr. IP naslov, informacije o brskalniku) in o tem, kako uporabljate našo spletno stran (npr. informacije o tem, da ste obiskali našo spletno stran, katere proizvode ste si na spletni strani ogledali in o tem, ali ste že pričeli s postopkom naročanja). Tako pridobljene informacije uporabljamo, da preprečimo ponavljanje oglasov, ki se vam prikazujejo in zagotovimo, da so naši oglasi pravilno prikazani. Poleg tega informacije, pridobljene s pomočjo oglaševalskih piškotkov, uporabljamo za oblikovanje vašega oglaševalskega profila in oglaševalskih profilov drugih oseb s podobnimi interesi, na podlagi katerih lahko izberemo in prikažemo vam in ostalim oglase, ki ustrezajo vašim interesom, izbiram in vzorcem brskanja po spletu.

Oglaševalske piškotke uporabljamo:

 • za prikazovanje oglasov, prilagojenih vašim interesom in izbiram, na primer prikazovanje oglasov o novih proizvodih, ki so podobni tistim, ki ste si jih ogledali,
 • za prikazovanje oglasov uporabnikom socialnih omrežij z interesi, podobnimi vašim,
 • za preprečevanje ponavljanja oglasov,
 • da zagotovimo pravilen prikaz oglasov,
 • za merjenje učinkovitosti oglasov.

Glede sprejema ali zavrnitve tovrstnih piškotkov oziroma možnosti, ki jih imate, glejte poglavje »Kako sprejmete ali zavrnete piškotke« spodaj.

 1. Katere informacije zbiramo preko piškotkov?

Piškotki nam in našim partnerjem pomagajo zbirati informacije o vas, vaših napravah in vaši uporabi naše spletne strani. Nekatere izmed teh informacij nam in našim partnerjem dajejo vpogled v vašo uporabo spletne strani, vaše izbire in preference ter tehnične specifikacije, brez da bi vas neposredno ali posredno identificirali, medtem ko vas lahko preko drugih prepoznamo, bodisi neposredno ali pa z združevanjem več zbranih informacij (v nadaljevanju osebni podatki).

Z uporabo piškotkov zbiramo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • osebni identifikatorji, npr. vaša unikatna identifikacija uporabnika (ang. User ID), identifikator piškotka ali pixla, IP naslov,
 • podatki o napravi, npr. tip naprave, identfikator naprave in informacije o uporabljanem brskalniku,
 • podatki o načinu brskanja in uporabi brskalnika, npr. podatki o vaših obiskih spletne strani, podatki o proizvodih, ki ste si jih ogledali na naši spletni strani in podatki in drugih vrstah dejavnosti na naši spletni strani,
 • vaš geografski položaj.
 1. Kdo vse dostopa do (osebnih) podatkov pridobljenih preko piškotkov?

Da na strani omogočimo dodatne zmogljivosti in funkcionalnosti, kot so prikazovanje interaktivne vsebine preko YouTube in Facebook vmesnikov, analitika spletne strani ali pa oglaševanje, sami in pa s pomočjo tretjih oseb ob uporabi spletne strani omogočimo uporabo nekaterih dodatnih piškotkov. Ker so nekatere dodatne zmogljivosti in funkcionalnosti spletne strani zagotovljene s strani naših poslovnih partnerjev, se lahko podatki, zbrani preko piškotkov ob uporabi spletne strani, neposredno prenesejo do poslovnega partnerja, ki konkretno dodatno zmogljivost in funkcionalnost spletne strani omogoča.

Tretje osebe, ki zagotavljajo takšne dodatne zmogljivosti in funkcionalnosti spletne strani in katerim so podatki pridobljeni preko piškotkov posredovani, so:

 • naše povezane družbe,
 • izvajalci analitičnih storitev in storitev pretvorbe(ang. conversion services), npr. Google Analytics, Google Optimize, Hotjar, Facebook in ostali,
 • partnerji, ki zagotavljajo interaktivno vsebino na spletni strani, npr. YouTube in Facebook,
 • izvajalci ciljanega in personaliziranega oglaševanja, npr. Google Ads, Facebook, Pinterest in ostali.
 1. O katerih piškotkih točno govorimo?

Piškotki, kategorizirani po vrsti piškotka, so navedeni in obrazloženi v spodnji tabeli. Tabela vsebuje tudi povezavo do spletnih strani naših partnerjev, kjer si lahko preberete več o njihovi uporabi piškotkov, nameščenih med uporabo spletne strani. Na naši spletni strani prav tako uporabljamo piškotke ali podobno tehnologijo (v nadaljnjem besedilu »piškotki«).

V piškotkih shranjene informacije povedo spletni strani, da ste jo že obiskali. To vam omogoča, da se spletna stran prikaže na najboljši možen način, skladno z vašimi preferencami. Na vašem terminalu so prepoznavni samo piškotki. Poleg tega bodo osebni podatki obdelani samo z vašim privoljenjem ali če bi bilo to nujno potrebno za uporabo ponujene storitve, ki jo zahtevate.

Seznam piškotkov, ki jih uporabljamo na spletni strani:

Vrsta piškotkaIzdajateljPiškotekPridobljena informacijaTrajanje piškotka
Nujni PiškotkiHAMssionInformacije o seji strani7 dni
XSRF-TOKENProizvodi, dodani v košarico7 dni
app-gateway-affinity-siUnikatna identifikacija obiskovalca, informacije o spletni straniSeja
app-gateway-affinity-siCORSUnikatna identifikacija obiskovalca, informacije o spletni straniSeja
Piškotki za funkcionalnostHAMcookies_marketingIzbira o sprejemu oziroma zavrnitvi oglaševalskih piškotkov7 dni
cookies_functionalitiesIzbira o sprejemu oziroma zavrnitvi piškotkov za funkcionalnost7 dni
cookies_performanceIzbira o sprejemu oziroma zavrnitvi piškotkov za vzdrževanje in izboljševanje7 dni
cookies_necessaryIzbira o sprejemu oziroma zavrnitvi nunih piškotkov7 dni
_sp_ses.*Informacije o seji30 minut
_sp_id.*Unikatna identifikacija obiskovalca, število obiskov spletne strano, čas prvega, trenutnega in zadnjega obiska spletne strani2 leti
YouTube  (Google)CONSENTIzbire obiskovalca (npr. Izbrani jezik, število rezultatov, ki se prikaže, izbira aktivacije Google SafeSearch filtra)20 let
HotjarSIDUnikatna identifikacija obiskovalca in datum zadnje prijave v račun2 leti
YouTube  (GoogleFacebookHSIDUnikatna identifikacija obiskovalca in datum zadnje prijave v račun2 leti
LOGIN_INFOUnikatna identifikacija obiskovalca in datum zadnje prijave v račun2 let
YSCPosnetki, ogledeni v orodju za predvajanje posnetkovSeja
PREFIzbire za predvajanje YouTube posnetkov8 mesecev od zadnje uporabe
VISITOR_INFO1_LIVEIzbire in nastavitve obiskovalca, ki ni prijavljen z računom6 mesecev
datrInformacije o spletnem brskalniku2 leti
xsDvo-številčna številka seje, varna zastavica za prepoznavo uporabe anonimnega okna za brskanje.90 dni ali seja
Facebook Pinterest Google (Analytics and Optimize)c_userUnikatna identifikacija obiskovalca90 dni ali seja
sbInformacije o spletnem brskalniku2 leti
dprInformacije o zaslonu naprave7 dni
wdInformacije o zaslonu naprave7 dni
pinterest_cmBrez informacij (namenjen deljenju vsebine spletne strani)6 mesecev
_utmaInformacije o seji2 leti
Google (Analytics and Optimize)_utmzVir, iz katerega je uporabnik dostopal do spletne strani6 mesecev
Piškotki za vzdrževanje in izboljševanjeGoogle (Analytics and Optimize)_gaUnikatna identifikacija obiskovalca2 leti
Google (Analytics and Optimize) Facebook Facebook Google (Ads)_gatBrez informacij (namenjen zmanjšanju zahtev)1 minuta
_gidInformacije o učinkovitosti oglaševalske kampanje, uporaba spletne strani in unikatna identifikacija obiskovalca.24 ur
_dc_gtm_UA-#Unikatna identifikacija obiskovalca, učinkovitost oglaševalske kampanjeSeja
collectObisk spletne strani, ogledani proizvodi, nakupi, naloženi brezplačni proizvodi,  stroški dostave, stopnja v procesu personalizacijeSeja
VISITOR_INFO1_LIVEIzbire in nastavitve obiskovalca, ki ni prijavljen z računom6 Mesecev
CONSENTIzbire obiskovalca (npr. Izbrani jezik, število rezultatov, ki se prikaže, izbira aktivacije Google SafeSearch filtra)20 let
1P_JARUporaba spletne strani in prikazani oglasi30 dni
SEARCH_SAMESITEN/A6 mesecev
DVZaznava avtomatičnega dostopanja naprave1 dan
OTZUporaba spletne strani1 mesec
OTZUporaba spletne strani1 mesec
frInformacije o učinkovitosti oglaševalske kampanje90 dni
actInformacije o seji90 dni ali seja
FacebookPresenceOdprti klepeti, unikatna identifikacija obiskovalcaSeja
Oglaševalski piškotkiFacebook Google (Ads)_fbpIdentifikacija domene spletne strani, datum kreiranja piškotka, unikatna identifikacija obiskovalca90 dni
trObisk spletne strani, ogledani proizvodi, informacije o spletnem brskalniku, čas obiska spletne strani, proizodi dodani v košarico, nakupi, naloženi brezplačni proizvodiSeja
checkpointN/ASeja
localeLokacija uporabnika, ki je bil zadnji priijavljen v račun na spletnem brskalniku7 dni
spinN/A3 mesece
SAPISIDIzbire in preference uporabnika za Google functionalnosti na spletni strani2 leti
 1. Kako sprejmete in zavrnete piškotke?

Z namestitvijo in uporabo piškotkov, ki niso nujno potrebni za delovanje spletne strani, lahko upravljate v našem orodju za upravljanje s piškotki, ki se nahaja v obvestilu o piškotkih, ki se pojavi ob dostopanju do spletne strani.

Samostojno lahko izberete, ali boste piškotke, ki niso nujno potrebni za delovanje spletne strani, sprejeli in dopustili zbiranje informaciji z njihovo pomočjo ali pa jih boste zavrnili. Nujni piškotki so obvezni za pravilno delovanje spletne strani in se ne morejo zavrniti. Vaše izbire v orodju za upravljanje s piškotki veljajo zgolj za prihodnjo uporabo piškotkov na naši spletni strani in za nameščanje oziroma dostopanje do piškotkov na napravi, s katero dostopate do in spreminjate spodnje nastavitve piškotkov.

Poleg uporabe orodja za upravljanje s piškotki, lahko s piškotki upravljate tudi z uporabo nastavitev v vašem spletnem brskalniku, kjer lahko posamezno vrsto piškotkov sprejmete ali zavrnete na splošno za vse spletne strani.

Postopki za brisanje in nadzor piškotkov se razlikujejo glede na uporabljen brskalnik:

Oglaševalske piškotke tretjih oseb (ang. »third-party cookies«) lahko zavrnete univerzalno za vse spletne strani tako, da obiščete eno izmed naslednjih spletnih strani in izberete ustrezno izbiro: the Digital Advertising Alliance website, the Network Advertising Initiative website, ali Your Online Choices website (za obiskovalce iz EU).

 1. Dodatne informacije

Če imate kakršnakoli vprašanja o naši uporabi piškotkov in drugih podobnih tehnologij, nam lahko pišete na info@prohealth.si

©PROHEALTH d.o.o.  (Ljubljana, april 2024)

Scroll to Top