Pogoji uporabe

Ti Splošni pogoji uporabe spletne strani (v nadaljevanju: »Splošni pogoji uporabe«) urejajo razmerje med uporabnikom in PROHEALTH d.o.o. (v nadaljevanju: »PROHEALTH«) v zvezi z uporabo spletne strani https://prohealth.si/ in vseh morebitnih podstrani te spletne strani, ki jih PROHEALTH umesti na to spletno mesto (v nadaljevanju: »Spletna stran«).

Pojmi »lastnik ali upravljavec spletnega mesta« ali »upravljavec« v teh splošnih pogojih pomenijo družbo PROHEALTH d.o.o., Stegne 13, 1000 Ljubljana.

Poleg Splošnih pogojev uporabe spletne strani naprošamo, da se seznanite tudi s Politiko zasebnosti, ki opredeljuje način zbiranja, uporabo in namene zbiranja vaših podatkov, in s Politiko uporabe piškotkov, ki razkriva katere piškotke zbiramo ter za kakšne namene.

Z DOSTOPANJEM DO SPLETNE STRANI IN NJENO UPORABO POTRJUJETE, DA STE SEZNANJENI S TEMI SPLOŠNIMI POGOJI, JIH SPREJEMATE IN Z NJIMI SOGLAŠATE IN SE STRINJATE, DA VAS ZAVEZUJEJO OB VSAKOKRATNI UPORABI SPLETNE STRANI. V KOLIKOR S TEMI SPLOŠNIMI POGOJI UPORABE NE SOGLAŠATE, DO SPLETNE STRANI NE DOSTOPAJTE OZIROMA JE NE UPORABLJAJTE.

Vsebina Spletne strani

Namen Spletne strani je zagotoviti informacije v zvezi s poslovanjem PROHEALTH in storitvami, ki jih PROHEALTH zagotavlja, ter možnost rezervacije sestanka pri PROHEALTH. Vse na Spletni strani objavljene informacije in nasveti so zgolj informativnega značaja.

Vsebina, ki jo PROHEALTH objavlja na Spletni strani, zlasti v obliki nasvetov preko Spletne strani, je namenjena informiranju uporabnikov.

Z namenom sprotnega ažuriranja vsebine Spletne strani si PROHEALTH pridržuje pravico kadarkoli spremeniti in/ali posodobiti vsebino Spletne strani. Prav tako si PROHEALTH pridržuje pravico kadarkoli s spleta popolnoma odstraniti Spletno stran in/ali vsem uporabnikom onemogočiti njeno uporabo.

Uporaba storitev PROHEALTH

PROHEALTH ponuja oddajo spletnih obrazcev, do katerih se lahko dostopa preko internetne povezave s komercialno dosegljivimi napravami (računalniki, mobilnimi telefoni, tablicami) in programi (spletni brskalniki). PROHEALTH ni dolžan zagotavljati naprav, programov in internetnega dostopa, ki so potrebni za uporabo storitev.

Uporaba Spletne strani

Dostop in uporaba Spletne strani je dopustna le v skladu in pod pogoji, ki jih določajo ti Splošni pogoji uporabe, Politika zasebnosti, Politika uporabe piškotkov in druge relevantne določbe veljavne zakonodaje.

Z dostopom do in uporabo Spletne strani uporabnik jamči, da (i) način uporabe Spletne strani ne bo škodoval Spletni strani, drugim obiskovalcem Spletne strani ali tretjim osebam, (ii) ne bo poskušal pridobiti neavtoriziranega dostopa do Spletne strani, (iii) ne bo poskušal preslikati Spletne strani na katerokoli drugo spletno stran, (iv) bo do Spletne strani dostopal le prek vmesnika, zagotovljenega s strani PROHEALTH, (v) ne bo uporabljal programske opreme, ki omogoča pridobivanje informacij o uporabi Spletne strani s strani drugih obiskovalcev ter ugotavljanje njihove identitete, (vi) Spletne strani ne bo uporabljal v nasprotju s temi Splošnimi pogoji uporabe in drugimi relevantnimi določbami veljavne zakonodaje.

V primeru nastanka kakršnekoli škode, ki bi nastala PROHEALTH kot posledica kršitev določb prejšnjega odstavka, je uporabnik PROHEALTH-u odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih odškodninske odgovornosti.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Pri PROHEALTH se trudimo, da na Spletni strani posredujemo točne, pravilne in ažurne informacije in podatke.

Informacije, objavljene na Spletni strani, so izključno informativne narave in uporabniki uporabljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. PROHEALTH ne prevzema odgovornosti za točnost, vsebinsko pravilnost in ažurnost informacij, niti ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi objave ali kot posledica uporabe nepravilnih, neažurnih ali pomanjkljivih informacij. Niti PROHEALTH, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi Spletne strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na Spletni strani ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

PROHEALTH prav tako ne jamči nemotenega delovanja in dostopanja do Spletne strani, ter ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo kot posledica oviranega delovanja oziroma nezmožnosti dostopanja do Spletne strani. PROHEALTH ne odgovarja za škodo zaradi možnosti izgube uporabe Spletne strani, podatkov, dobička, dobrega imena ali ugleda, telesnih poškodb ali katerih koli drugih škod, ki izvirajo iz (i) uporabnikovega dostopanja do Spletne strani, (ii) uporabnikove nezmožnosti uporabe Spletne strani, (iii) kakršnekoli informacije ali vsebine, vsebovane na Spletni strani, (iv) uporabnikove informacije ali gradiva, posredovanega na Spletno stran. Izključitev odgovornosti velja ne glede na to, ali je škoda nastala na podlagi kršitve pogodbe, odškodninske odgovornosti, malomarnosti, objektivne odgovornosti ali na drug način.

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Spletna stran z namenom olajšanja iskanja in izboljšanja uporabniške izkušnje, lahko vsebuje hiperpovezave do spletnih strani tretjih oseb. Sama objava hiperpovezave na Spletni strani ne predstavlja, niti ne nakazuje na kakršnokoli obliko podpore, sponzorstva ali priporočila s hiperpovezavo dostopne spletne strani, njene vsebine ali lastnika, s strani PROHEALTH. Spletna stran, informacije in vsebina na njej, ter s spletno stranjo povezane grafike, so posredovane brez kakršnega koli jamstva s strani PROHEALTH.

S klikom na hiperpovezavo bo uporabnik zapustil Spletno stran in bo na lastno odgovornost preusmerjen na spletno stran tretje osebe, za katero veljajo drugi splošni pogoji uporabe in politika zasebnosti.

PROHEALTH ne prevzema odgovornosti za tako dostopane spletne strani tretjih oseb, za vsebino in informacije objavljene na njih, niti ne prevzema odgovornosti za pravilnost delovanja povezav do spletnih strani tretjih oseb.

Pravice intelektualne lastnine

PROHEALTH, prohealth.si, PROHEALTH logo, vse slike, fotografije in besedila, celotna grafična podoba z vsemi grafičnimi elementi, ter celotna vsebina Spletne strani, grafike in ikone gumbov predstavljajo avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino, katere imetnik avtorskih pravic je upravljavec, in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vse ostale znamke, imena produktov in imena družb ali logotipi so last njihovih lastnikov.

Prepovedano je vsakršno razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, tiskanje, prikazovanje, prenašanje, shranjevanje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno, brez navedbe vira. Uporaba podatkov in informacij na Spletni strani je dovoljena za osebno, nekomercialno uporabo in samo v informativne namene, pod pogojem, da se na vseh kopijah vsebine ohrani vsa obvestila o avtorskih pravicah in drugih pravicah intelektualne lastnine, ki jih vsebuje izvirna vsebina. Vsebine na Spletni strani je prepovedano na kakršenkoli način spreminjati ali razmnoževati ali javno prikazovati, izvajati ali distribuirati ali kako drugače uporabljati v javne ali komercialne namene. Če uporabnik krši katerokoli določilo teh Splošnih pogojev uporabe,  pooblastilo uporabnika za uporabo te Spletne strani nemudoma preneha veljati in se uporabniku prepove vsakršna nadaljnja uporaba informacij in podatkov, dostopnih na Spletni strani.

Razen v primerih, jasno določenih na Spletni strani, je vsebino Spletne strani prepovedano kopirati, tiskati, prenašati, prikazovati, prodajati, objavljati, shranjevati, spreminjati  in na kakršenkoli način uporabljati v komercialne namene brez predhodnega pisnega soglasja PROHEALTH.

Logotipi, imena družb, blagovne znamke in druge znamke, ki so prikazane na Spletni strani, so lahko zaščitene znamke in so, bodisi v lasti PROHEALTH, bodisi objavljene s soglasjem nosilca industrijskih pravic na teh znamkah. Njihova uporaba je brez predhodnega pisnega soglasja njihovega imetnika, tj. PROHEALTH ali tretjih oseb, prepovedana.

Zasebnost, varstvo osebnih podatkov, piškotki in sledenje

V družbi PROHEALTH d.o.o. se zavedamo, da je zasebnost za obiskovalce Spletne strani pomembno vprašanje. Če želite pridobiti izčrpne informacije o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov v zvezi s to Spletno stranjo, si oglejte našo Politiko zasebnosti. Za informacije o uporabi piškotkov in sledenju uporabnikom na tej Spletni strani si oglejte našo Politiko uporabe piškotkov.

Sprememba Splošnih pogojev uporabe

PROHEALTH si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti vsebino teh Splošnih pogojev uporabe. Spremenjeni Splošni pogoji uporabe urejajo dostop do in uporabo Spletne strani od trenutka objave Splošnih pogojev uporabe na Spletni strani. Z dostopanjem in uporabo Spletne strani po uveljavitvi spremenjenih Splošnih pogojev uporabe se šteje, da soglašate k uporabi takšnih spremenjenih Splošnih pogojev uporabe. Datum zadnje spremembe Splošnih pogojev uporabe je objavljen spodaj. Za uporabnika Spletne strani so vedno zavezujoči trenutno objavljeni Splošni pogoji.

Končne določbe

Ti Splošni pogoji uporabe, skupaj s Politiko zasebnosti in Politiko uporabe piškotkov, objavljenima na Spletni strani, celovito urejajo razmerje med uporabnikom in PROHEALTH v zvezi z vašo uporabo Spletne strani.

Za presojo teh Splošnih pogojev uporabe se uporablja slovensko pravo.

Kontakt:

V primeru kakršnihkoli vprašanj nas prosim kontaktirajte na info@prohealth.si.

© PROHEALTH d.o.o., Ljubljana, april 2024.

Scroll to Top